องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
กองส่งเสริมการเกษตร

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


นายสมบัติ อรรถวนิช
นักวิชาการเกษตร (098-5847897)