องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000002
วานนี้ 000004
เดือนนี้ 000000
เดือนก่อน 000245
ปีนี้ 000756
ปีก่อน 005145
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 30 มี.ค. 2566(ดู 2) 
  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ พศ.2565 - 4 ก.ค. 2565(ดู 31) 
  ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 - 2 ก.พ. 2565(ดู 20) 
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 30 พ.ย. 2564(ดู 10) 
  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ - 5 ต.ค. 2564(ดู 23) 
  ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งหรือใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม - 5 ก.ค. 2564(ดู 18) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 10 ม.ค. 2566(ดู 24) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 13) 
  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 8) 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ 2565 - 28 พ.ย. 2565(ดู 9) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ 2565 - 19 ต.ค. 2565(ดู 10) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ - 9 ส.ค. 2565(ดู 12) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป - 5 ส.ค. 2565(ดู 36) 
  • คำสั่ง

ภาพกิจกรรม

ลงพื้นที่ครัวเรือนผู้ประสบปัญหาวาตภัย (ดู 18)

ลงพื้นสำรวจสภาพครอบครัวคนพิการที่สมควรได้รับการปรับสภาพแวดล้อมมี่อยู่อาศัย (ดู 14)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วม ตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. (ดู 12)

เวทีประชาคมเพื่อการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ระหว่างวันที่ 12 - 16 มีนาคม 2563 (ดู 23)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 295)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 362)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

วัดไทยเจริญ (ดู 19)

ภูฮัง (ดู 11)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  คู่มือสิทธฺผู้สูงอายุ : [1 ก.พ. 2566]
  คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 : [1 ก.พ. 2566]
  คู่มือบริการประชาชน เงินสงเคราห์ผู้ป่วยเอดส์ : [1 ก.พ. 2566]
  คู่มือบริการประชาชน เบี้ยความพิการ : [1 ก.พ. 2566]
  รับเรื่องราวร้องทุกข์ : [1 ก.พ. 2566]
  คู่มือบริการประชาชน เบี้ยผู้สูงอายุ : [1 ก.พ. 2566]
  ขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคาร : [1 ก.พ. 2566]
  การจดทะเบียนพานิชย์ : [1 ก.พ. 2566]
  การเก็บภาษีโรงเรือนที่ดิน : [1 ก.พ. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร